AB Gençlik Programları

Erasmus+ / ESC

Eurodesk

Gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Ağıdır. Eurodesk aracılığıyla yurt içi ve yurt dışında gönüllülük çalışmaları, eğitim faaliyetleri, staj, dayanışma ve öğrenci değişim programları gibi çok sayıda fırsat hakkında bilgi alabilirsin.

Erasmus+

KA- 152 Gençlik Değişimleri

Gençler tarafından en yaygın ve sık kullanılan proje uygulaması Gençlik Değişimleridir. Gençlik değişimi projeleri, çeşitli faaliyetlerden oluşan en fazla iki haftalık faaliyetleri içeren kısa süreli hareketliliklerdir. 13-30 yaş arası tüm gençler bu projelere katılabilirler. Bu proje için bireysel olarak başvuru yapamazsınız. Tüzel bir kişilik proje yazabilir ya da projelere ortak olabilir. Bir gençlik grubu kurarak da bu projelerden faydalanabilirsiniz. Genellikle okullar, üniversiteler, dernekler, STK’lar, kamu kurumları, okul kulüpleri vb. kurumlar projelere dahil olabilirler. Siz de bu kurumların şemsiyesi altında katılımcı olarak yer alabilirsiniz. Bu projeleri Ulusal Ajans ve Eurodesk Türkiye web sayfaları ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Ayrıca Salto-Youth adlı portala üye olarak yazdığınız projelere ortak bulabilir; ya da ortak arayan projelere katılabilirsiniz. Bu konuda detaylı bilgiye aşağıdaki linkten erişebilirsiniz:

https://www.ua.gov.tr/programlar/firsatlar/ka152-you/

TCA Kısa Süreli Eğitim

Bu fırsat, eğitim, öğretim ve gençlik alanlarındaki farklı konularda yurt içinde veya yurtdışında verilen kısa süreli eğitimlere katılım imkânı sağlar. Başvurular bireysel yapılır ve kabul alındıktan sonra Ulusal Ajans ile sözleşme yapılarak dahil olunur. Başvurular genelde Türkiye Ulusal Ajansı ve Salto-Youth üzerinden yapılır. Bu programa başvuru yapılırken kriterlere bakmak önemlidir. Başvuruları şu linklerden takip edebilirsiniz:

https://www.ua.gov.tr/ajanda

https://www.salto-youth.net

KA-153 Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

Program ülkelerinden gençlere ve genç gruplara akranlarıyla bir araya gelme ve birbirlerinin kültürleri hakkında öğrenme imkânı tanır. Bununla birlikte yaş şartı aranmaksızın gençlik çalışmalarında ve kuruluşlarında aktif kişilerin eğitimini, ortaklık ve ağların oluşmasını sağlayacak faaliyetleri yürütmesini destekler, Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği faaliyetleri adıyla uygulanır. Erasmus+ programı 2021-2027 döneminde Dijital Dönüşümü, İklim, Çevre ve Sürdürülebilirliği ayrıca Dahil Etme ve Çeşitliliği teşvik etmektedir. Daha fazla bilgi için:

https://www.ua.gov.tr/programlar/firsatlar/ka153-you/

KA-154 Gençlik Katılımı

Gençlik Katılımı projeleri, gençlerin sorunlarını demokratik değerleri dikkate alarak çözmeye yönelik projelerdir. Gençlerin katılımı ile yaygın öğrenme temelli yerel, ulusal ve ulus-ötesi faaliyetler vasıtasıyla sorunlara çözüm önerileri bularak, politikacı ve karar alıcılara sunmak. Bununla birlikte, 2019-2027 AB Gençlik Stratejisinin hedeflerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Gençlik Katılımı Projelerinde aşağıda belirtilen faaliyetler gerçekleştirilebilir:

  • Workshoplar
  • Toplantılar
  • Seminerler
  • Çalıştaylar
  • Açıkalan etkinlikleri
  • Drama, Tiyatro
  • Sanatsal etkinlikler

Daha fazla bilgi için: 

https://www.ua.gov.tr/programlar/firsatlar/ka154-genclik-katilimi/

DiscoverEU 

18 yaşındaki imkanları kısıtlı gençlere, Avrupa’da öncelikli olarak demiryolu ile ancak gerekli olması halinde diğer ulaşım araçlarını da kullanarak kısa süreli seyahat etme imkânı sunulmaktadır. Discover EU Projelerinde başvurular 2 şekildedir; 

  1. Başvurusu Brüksel’de bulunan Merkezi Yürütme Ajansına yapılan “Discover EU Öğrenme Döngüsü” genel başvurusudur. İçeriği şu şekildedir:

18 yaşındaki gençlere kısa süreli bireysel veya 5 kişilik gruplar halinde yurtdışı deneyim ve yaygın öğrenme fırsatı sunmaktadır. Bu programa European Youth Portal’ı üzerinden başvuru yapılmaktadır. Maximum süre 30 gündür ve en az 1 diğer ülke ziyaret edilmelidir. Bu programda vize ve seyahat masrafları karşılanmaktadır.

  • Başvurusu Ulusal Ajanslara yapılan “DiscoverEU Dahil Etme” faaliyeti proje başvurusu. İçeriği şu şekildedir: 

Tüzel kişilikler, resmi olmayan gençlik grupları başvuru yapabilmektedir. 18 yaşında, daha az fırsata sahip olan ve gönderici kuruluşu ile aynı ülkede ikamet eden gençler projenin yararlanıcısı olabilmektedir.

Sorularınız için:

 discoverEU@ua.gov.tr adresine mail atabilirsiniz. 

Başvuru için: 

https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus

Daha fazla bilgi için: 

https://www.ua.gov.tr/programlar/gruplar/gencler-genclik-calisanlari-icin/ogrenme-hareketliligi/

 Erasmus+ Staj Hareketliliği

Yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin, Avrupa Birliği üyesi bir ülkede bulunan bir şirkette ya da Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir üniversitede staj faaliyetinde bulunmasıdır. Staj Hareketliliği, öğrencilerin temel ve mesleki bilgi, beceri ve yeterlilik seviyesini yükseltmeyi; yabancı dil yeterliliklerini artırmayı, kültürlerarası diyaloğu güçlendirerek, sosyal, dilsel ve kültürel çeşitliliğin önemini kavramasını, demokratik hayata ve işgücü piyasasına aktif olarak katılmasını amaçlamaktadır.

Başvuran öğrenciler, bir yükseköğretim kurumu bünyesinde eğitim kademelerinden herhangi birinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı bir öğrenci olmalıdır. Bir öğrencinin, her bir eğitim kademesinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) ayrı ayrı toplamda 12 ay olmak üzere Erasmus+ programından faydalanma hakkı bulunmaktadır. Öğrenciler, bu haklarını isterlerse Erasmus öğrenim hareketliliği, isterlerse Erasmus staj hareketliliği kapsamında kullanabilir.

Her türlü staj duyurularını ise aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz:

https://erasmusintern.org/

http://www.praxisnetwork.eu/

http://internship.muni.cz/

http://www.workspaceeurope.sk/

https://eurasmus.com/en/europe-internships/

https://leonet.joeplus.org/en/offers/

http://www.european-funding-guide.eu/internship

Erasmus Öğrenci Değişimi Programı

Erasmus programı, eğer üniversite öğrencisi iseniz üniversitenizin yurt dışında bağlantılı olduğu üniversitelerde eğitiminize devam etme fırsatı tanımaktadır. Bunun için belirli bir not ortalaması ve yabancı dil bilgisine sahip olmanız gerekmektedir. Bu konu ile detaylı bilgileri üniversitenizin AB Ofisi ya da Uluslararası İlişkiler Ofisi’nden alabilirsiniz.

Erasmus+ Öğrenim/Staj Hareketliliği

Bu program lisans veya lisansüstü öğrencileri içindir. Genel not ortalaması ve dil puanı ile ilgili kriterler vardır. Başvurular ve tüm süreçler öğrencisi olunan üniversitenin Erasmus Ofisleri/Dış İlişkiler Ofisleri tarafından yönetilir. Anlaşmalı bir üniversitede normal eğitime belirli bir dönem devam edilebilmektedir. Staj için eğitim boyunca ve mezun olduktan 12 aya kadar başvuru yapma hakkı mevcuttur. Detaylar için Üniversitenizdeki bu birimleri ziyaret edebilirsiniz.

Daha fazla öğrenme fırsatları için https://programmes.eurodesk.eu/learning  adresini ziyaret ederek farklı lisans ve lisansüstü bursları takip edebilirsin.

Ayrıca https://www.salto-youth.net  adresinde eğitim ilanları bulunmaktadır. Salto Youth üzerinden kullanıcı hesabı oluşturarak ilgili eğitim fırsatlarını inceleyebilir, başvurunu gerçekleştirebilirsin.

https://europa.eu/youth/home_tr adresinde de çeşitli fırsatlar bulunmaktadır. “Go abroad” sekmesinde bulunan pek çok fırsata ulaşabilirsin.

Detaylı bilgi için aşağıdaki web sayfalarını incelemeni ve sosyal medya hesaplarını takip etmeni öneririm.

http://eurodesk.ua.gov.tr/hakkimizda.aspx

https://www.ua.gov.tr/

European Solidarity Corps (Avrupa Dayanışma Programı) – ESC

Gençlerin kişisel, eğitsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir.

ESC- 51 Gönüllülük

Bu fırsat, 18-30 yaş aralığındaki gençlere, kendi ülkelerinde, topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü faaliyetlerde bulunmaları için imkân tanır. Bu program gençlerin Avrupa’da gönüllülük faaliyetine katılmalarına imkân tanır. Başvuru için öğrenci olma şartı yoktur. Programa katılabilmek için Avrupa Gençlik Portalı’nda bir kayıt oluşturulması ve bir kod alınması ve devamında bu kod ile başvuruların yapılması gerekmektedir.  Bu kayıt işlemi için https://europa.eu/youth/solidarity/register_en adresini kullanabilirsiniz. Bu portalda yer alan projeleri https://europa.eu/youth/go-abroad/volunteering/opportunities_en  adresinden inceleyebilirsiniz. Programla ilgili detaylı bilgi https://www.ua.gov.tr/programlar/firsatlar/esc51-gonulluluk-uluslararasi/  ve https://europa.eu/youth/solidarity_tr  adreslerinde mevcuttur. Bu programda belli kalemlerde giderler karşılanmaktadır.

Programa 18- 30 yaş arası herkes başvurabilir (yani projeye gideceğiniz gün 18 yaşını doldurmuş, 31 yaşından gün almamış olmanız gerekiyor). Gönüllülük projeleri, belirli bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2 ya da 12 ay yurt dışında veya yurt içinde gönüllü çalışmanıza imkan sağlamaktadır. Temel düzeyde yabancı dil bilmeniz yeterli olacaktır. Katılımcıların yol, yemek, konaklama ücretleri proje bütçesinden karşılanmaktadır. Detaylı bilgilere Ulusal Ajans’ın web sayfasında yer alan aşağıdaki linkten erişebilirsiniz:

https://www.ua.gov.tr/programlar/gruplar/gencler-genclik-calisanlari-icin/gonulluluk/

ESC-31 Dayanışma Projeleri

Bu program, yurtiçi dayanışma faaliyeti olup, kendi yerellerinde pozitif değişiklik oluşturmak isteyen en az beş gencin 2 ile 12 ay arasında başlatıp, geliştirip, uyguladığı projelerdir. Proje, gençlerden oluşan grubun birlikte keşfetmek istediği ve projenin günlük faaliyetleri içerebileceği ve tüm katılımcıları içermesi gereken net bir konuya sahip olmalıdır. Dayanışma Projeleri, topluluklar içindeki ana zorlukları ele almalı, ancak Avrupa katma değerini de açıkça vurgulamalıdır.

Detaylı Bilgi için: 

https://www.ua.gov.tr/programlar/firsatlar/esc-30-dayanisma-ulusal/

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir